Městská hromadná doprava

Městská hromadná doprava je často označována zkratkou tvořenou z prvních písmen jednotlivých slov M. H. D. MHD je dle definice tvořena minimálně jednou linkou takzvané osobní veřejné dopravy, která je určena k hromadné přepravě osob na území konkrétního města, případně dvojměstí. Každá MHD má jasně deklarované přepravní podmínky i konkrétně určené tarify, jimiž se musejí cestující řídit. Obvyklá je pak alespoň částečná dotace z městského rozpočtu, a to z důvodu dostupnosti tohoto druhu veřejné dopravy. V současné době je MHD na celém území české republiky tvořena jedním provozem metra, tramvaje jsou pak provozovány v sedmi městech nebo souměstích, trolejbusy ve třinácti a autobusy ve většině větších měst. Dále patří do národní soustavy MHD ještě několik lanových drah a přívozů.

Důvod vzniku MHD

Důvodů ke vzniku MHD v jednotlivých městech je celá řada namátkou můžeme zmínit například nižší znečištění ovzduší či menší hlučnost nebo finanční dostupnost tohoto druhu dopravy. A jedním z nejvýznamnějších skutečností je však fakt, že snižuje počet automobilů v centrech měst.

Jízdní řád

Pokud žijete i vy ve městě s počtem obyvatel přesahujícím 50 000 osob, pravděpodobně minimálně čas od času využíváte městskou hromadnou dopravu i vy. Obdobně jako u jiných druhů veřejné hromadné dopravy, také MHD má své jízdní řady, které můžete nalézt na každé zastávce nebo na internetu. Pro hledání jízdních řádů MHD na internetu můžete využít ucelený portál s názvem IDOS, kde jsou veřejně dostupné veškeré informace o jízdních řádech nejen MHD všech českých měst, ale také jiných druhů veřejné hromadné dopravy, jako je linková doprava autobusy, vlaky nebo letadly.

 

Tento článek je pouze informativní povahy a vyjadřuje soukromý názor autora.

Vznikl dne 1. listopadu 2011

Nové plastové jímky je složité vybrat, jímkykvalitní vykrajovátka na perníčky a hrnce tescoma. Nová nabídka týdne, nové povinné ručení porovnání