Autobusy

Jako autobus je dnes v řadě encyklopedií i v obecném myšlení lidí označeno motorové vozidlo, které je určeno k přepravě většího počtu cestujících. Přeprava samotná je pak uskutečňována po klasických pozemních komunikacích, takzvaných silnicích. Autobusová doprava patří v současnosti mezi tu nejběžnější veřejnou hromadnou dopravu.

Historie autobusové dopravy

Obdobně jako doprava železniční, tak i doprava autobusová má svůj původ v anglickém Londýně, kde vznikl první autobus na konci devatenáctého století, přesněji v roce 1895, v továrně známého průmyslníka Karla Benze a o čtyři roky později byla tamtéž zavedena i první autobusová „pravidelná“ linka. Jednalo se však ještě o dosti poruchový a tudíž i nespolehlivý dopravní prostředek, jehož obliba začala stoupat až o zhruba třicet let později. Páteří dopravních systémů většiny měst se však autobusová doprava stala až po druhé světové válce, kdy byla vybudována široká síť nových silnic a výrazně zlevnily také pohonné hmoty.

Jízdní řád autobusové dopravy na internetu

Veřejná autobusová doprava jezdí na pravidelných linkových spojích a je přístupná každému, kdo dodržuje přepravní podmínky. Pokud chcete využít některou z autobusových linek také vy, budete si muset nejprve zjistit informace o odjezdech a příjezdech vámi vybraného spoje do konkrétních stanic. Takovéto informace pak můžete nalézt v dokumentu označeném jako jízdní řád. Jízdní řád pak můžete využít v podobě tištěné, na informačních tabulích nebo v podobě elektronického výpisu. V dnešní době internetu můžete využít například přehledně vytvořený internetový jízdní řád od společnosti IDOS, který je bezplatně dostupný na stejnojmenných webových stránkách.

 

Tento článek je pouze informativní povahy a vyjadřuje soukromý názor autora.

Vznikl dne 1. listopadu 2011

Nové plastové jímky je složité vybrat, jímkykvalitní vykrajovátka na perníčky a hrnce tescoma. Nová nabídka týdne, nové povinné ručení porovnání